Tutkimuksen hankeportaali kokoaa alan tutkimustiedon

Hankeportaalin osoite on https://www.hankeportaali.fi/

Olemme rakentaneet hankeportaalin puutuotealan tutkimustiedon saavutettavuuden ja jalkauttamisen tueksi. Siihen kootaan  alan tutkimustieto kaikkien saataville. Pohjana toimii Finnish Wood Researchin ja Puuinfon tutkimustietokannat siltä osin, kun hankkeet eivät ole olleet salaisia yrityshankkeita. Portaaliin sisällytetään myös tiedot meneillään olevista tutkimuksista ja hankkeista. Sen kautta voi myös tiedottaa suunnitteilla olevista hankkeista.

Miten portaali toimii

Portaalin teknisestä ylläpidosta vastaa Puutuoteteollisuus ry. Olemme saaneet portaalin rakentamiseen rahoituksen Metsämiesten säätiöltä. Portaalin sisältö on kuitenkin itse tutkimuksen tekijöiden varassa ja vastuulla, he itse pitävät yllä tutkimushankkeiden tietoja. Hankkeen sivujen toivotaan tiivistetysti kertovan olennaisen asian tutkimuksestanne. Varsinainen tutkimustieto on joko liitetyssä tutkimusraportissa tai linkitettynä tutkimuksen kotisivulla. Olennainen asia on valita hanketta koskevat asiasanat (aihetunnisteet), jotka toimivat keskeisenä hakuperusteena. Hakuja voi tehdä myös tutkimuksen statuksen (suunnitteilla, käynnissä, valmis), tutkimuksen aihealueen mukaan sekä tutkimusyksikön mukaan.

Kielet

Portaali palvelee pääasiassa Suomen puualan tutkimusta. Tutkimukset ja hakusanat voivat olla englanninkielisiä. Tehokkainta hakuosumien kannalta  on, jos englanninkielistenkin tutkimusten hakusanat kirjaa sekä englanniksi että suomeksi. Vieraskielisten tutkijoiden avuksi portaalissa on myös englanninkieliset otsikot ja toimintaohjeet.

Miksi portaalissa kannattaa olla mukana

Portaalista tulee paikka, josta etsitään osaajia uusiin hankkeisiin.  Samalla se toimi Kuka kukin on puualan tutkimuksessa -luettelona, joihin teollisuus osaa ottaa yhteyttä asiantuntijoita hakiessaan. Hankkeiden valmistelijalle portaali kertoo, mitä aiheesta on aikaisemmin tutkittu ja onko aiheesta jo meneillään tai suunnitteilla hanke. Tämä helpottaa uusien kiinnostavien hankkeiden luonnostelua. Portaalin kautta pääsevät esiin erityisesti uudet, perinteisen puutuotealan ulkopuoliset osaajat.

Käyttöohjeet

Portaalin käyttöohje on sivuston info-sivulla. Tietojen syöttäminen tapahtuu rekisteröitymällä palveluun. Käyttäjätunnus voi olla henkilökohtainen tai esimerkiksi tutkimusyksikkökohtainen. Muutama keskeisimmistä tutkimusyksiköistä on jo valmiina listattuna. Niitä saa vapaasti lisätä, myös jo siellä mainitun yksikön alayksikön omalla nimellään.

Palautetta ja ohjeita

Otamme mielellämme vastaan palautetta portaalista. Ensi sijassa portaalin asioita hoidetaan kollektiivisesti osoitteemme info@puutuoteteollisuus.fi -sähköpostiosoitteen kautta. Puutuoteteollisuuden henkilökunnasta jokainen kykenee neuvomaan portaalin käytössä.

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä