Puu ilmastonmuutoksen hidastajana

Puutuotteita käytetään pääosin rakentamisessa, jolla on suuri vaikutus ympäristöön sekä resurssien käyttäjänä, ilmastopäästöjen aiheuttajana sekä jätteiden tuottajana.

Puu on ainoa uusiutuva rakentamisen materiaali. Suomalaiset metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Jokaista kaadettua puuta kohti istutetaan neljä uutta, joista keskimäärin yksi kasvaa tukkipuuksi.

Puun työstäminen vaatii vähän energiaa ja usein se energia tuotetaan paikan päällä, esimerkiksi sahatavaran tai viilujen kuivaamisen käytettävä bioenergia tuotetaan kuoren ja purun poltolla laitoksen yhteydessä olevalla laitoksella. Bioenergiaa myydään myös laitoksen ulkopuolelle, esimerkiksi kaukolämpönä läheisiin taajamiin.

Puutuoteteollisuus tuottaa vain vähän jätteitä. Tilastokeskuksen jätetilaston mukaan (vuonna 2016) puutuoteteollisuuden jätemäärä oli 1,6 % Suomen kaikesta ei-kotitalousjätteestä ja määrästä 93 % on tavanomaista puujätettä.

Käytettyjen puutuotteiden yleisin loppukäyttökohde on energiahyödyntäminen.  

Puun vaikutus

Ilmastonmuutoshaaste on valtava ja sen ratkaisemiseksi tulee käyttää kaikki mahdolliset keinot. Kasvavalla puun käytöllä pystytään vaikuttamaan rakentamista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Rakennuksiin sitoutunut kasvava hiilivarasto vähentää vapaana ilmakehässä leijuvan hiilidioksidin määrää vuosikymmenien ajaksi. Käyttämällä puuta lisääntyvässä määrin voidaan vähentää muiden, esimerkiksi uusiutumattomiin tai energiaintensiivisiin valmistusprosesseihin perustuvien rakennustuotteiden käyttöä ja niiden aiheuttamia päästöjä.

Puun käyttöä ja sen vaikutusta on tarkasteltu mm. VTT:n julkaisussa Rakentamisen hiilivarasto sekä Puurakentaminen Euroopassa.

Ympäristöselosteet

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia tähtää rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen pienentämiseen. Rakentamisen hiilijalanjälki muodostuu rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä sekä sekä käytön aikaisesta hiilijalanjäljestä, joka pääosin liittyy energiankulutukseen. Koska energiankulutuksessa pyritään lähes nollaenergiarakentamiseen, rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen merkitys korostuu.

Hiilijalanjälkitieto on poimittavissa EN 15804 -standardin mukaisista ympäristöselosteista. Ecoplatform-yhteensopivat selosteet julkaistaan Suomessa Rakennustietosäätiö RTS:n kotisivuilla. 

Rakennustuotteiden ympäristöselostetietoa tarvitaan rakennusten ympäristövaikutusten laskemiseen ja erityisesti vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tueksi. Suomessa Ympäristöministeriö on aloittamassa pilottiprojekteja, joissa tarkastellaan rakennusten hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on, että hiilijalanjälkitieto sisältyy rakennusmääräyksiin viimeistään vuonna 2025. Myös vientimarkkinoilla tietoa kysytään vastaaviin tarkoituksiin.

Havusahatavaran ympäristöseloste

Puutuoteteollisuus ry on huhtikuussa 2019 julkaissut suomalaisen havusahatavaran ympäristöselosteen. Se on julkaistu Rakennustietosäätiön kautta tunnuksella RTS_27_19. Seloste kertoo tuotetun havusahatavaran kuutiometrille kohdennetut elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset. Selostetta ja sen käyttöä voi tarkastella RTS:n EPD -sivustolla. 

Ympäristöseloste on laskettu rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laatimista ohjeistavan standardin EN 15804 mukaisena. Aineistona on kattava otos suomalaisesta sahaustoiminnasta koostuen yhteensä 18 sahalaitoksen tiedoista ympäri Suomea. Sahat kuuluvat Metsä Fibre Oy:lle, Stora Enso Wood Products'lle, UPM Timberille sekä Versowood Oy:lle. Sahayrittäjät ry on tehnyt ympäristöselosteen piensahojen sahatavaralle.

Puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan on olemassa tämä ohje.

Myös muille puutuotteille on olemassa ympäristöselosteita. Näistä Hirsitaloteollisuuden hirsiseinää koskeva seloste on saatavilla RTS:n sivuilla. Lisäksi mm. vanerille, LVL:lle ja CLT:lle on olemassa yritysten omille tuotteilleen tekemät selosteet. Ne on löydettävissä valmistajien sivustojen kautta.

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä