Puu pienentää liikennesektorin päästöjä

Liikenne on energiantuotannon jälkeen suurin ilmaston lämpenemistä aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lähde. Suomen hiilidioksidipäästöistä viidennes aiheutuu liikenteestä ja tästä 90 prosenttia tulee tieliikenteestä. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Puu auttaa monella tavalla liikenteen päästöjen pienentämistä. Puutuoteteollisuuden sivutuotteista voidaan valmistaa fossiiliset polttoaineet korvaavia liikennepolttoaineita. Näin säästetään sekä öljyjalosteen ilmakehään tuoma hiilidioksidi sekä sen prosessoinnista ja kuljetuksista aiheutuvat päästöt.

Puupohjaisia tuotteita, erityisesti vaneria, käytetään myös liikennevälineiden valmistuksessa. Vanerilla on erinomainen paino-lujuus -suhde, jonka vuoksi sitä käytetään kuormatilojen rakentamiseen raskaassa liikenteessä, junavaunuissa sekä henkilöautoissa. Kevyempi paino lisää kuljetuskapasiteettia sekä säästää suoraan polttoaineen kulutuksessa. Erityiskohde on nesteytettyä maakaasua kuljettavat tankkerit, joiden  kaasusäiliöiden eristeet valmistetaan vanerista sen lujuuden sekä suurissa lämpötilavaihteluissa hyvän mittapysyvyyden ansiosta.

Puupohjaiset rakennustuotteet ovat kevyempiä kuin muista materiaaleista valmistetut vastaavat tuotteet. Tämän vuoksi puupohjaisten tuotteiden ja elementtien kuljetukseen rakennustyömaalle tarvitaan vähemmän kuljetussuoritteita.

Puulla on laajat käyttömahdollisuudet eri väylärakenteissa, kuten silloissa, meluesteissä ja tasoristeyksissä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelman tavoitteena on lisätä puun monipuolista käyttöä ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. (19.8.2019)

Kuva: ST1

Kuvan lähde: ST1

Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi syksyllä 2018 ohjelman puun käytön lisäämiseksi liikenneinfrarakentamisessa. Ohjelman tavoitteena on nostaa puun osuus 10 %:iin valtion rakentamista silloista vuoteen 2022 mennessä. Puun käyttöä myös muussa infrarakentamisessa lisätään.

Ohjelman avulla tuotetaan tietoa puun käytön positiivisista ympäristövaikutuksista ja elinkaarikustannuksista. Lisäksi järjestetään tarvittavaa lisäkoulutusta nostamaan puuhun perustuvan infrarakentamisen suunnittelijoiden ja hanketoteuttajien osaamisen tasoa. Ohjelma tähtää puupohjaisten infrakohteiden volyymituotantoon myös teknisten innovaatioiden ja referenssikohteiden avulla. Osana ohjelmaa on tarkoitus toteuttaa liikenneinfrakohteen suunnittelu- tai ideakilpailu.

Puun käytön lisäämistä väyläinfrarakentamisessa puoltaa uusiutuvan materiaalin avulla toteutettava pitkäaikainen hiilivarasto, puurakenteiden toteuttamisen alhaisemmat hiilidioksidipäästöt, korkeasta esivalmistusasteesta johtuva nopea toteutus sekä erityisesti kaupunki- ja kevyen liikenteen silloissa visuaalinen ilme ja miellyttäväksi koettu materiaali. (22.10.2018)

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä