Puutuoteteollisuus Suomessa

Puutuoteteollisuus on Suomen vanhimpia toimialoja. Se koostuu useista puuta jalostavista alatoimialoista, joita voidaan jaotella jalostusasteen tai loppukäytön perusteella. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) nimikkeistössä puutuoteteollisuus kuuluu luokkaan 16 ja huonekalujen valmistus luokkaan 31.

Puutuoteteollisuuden tuotteet

Perustuotteet valmistetaan raakapuusta, päätuotteet ovat sahatavara ja vaneri. Ensimmäisen asteen jalostuksessa perustuotteita työstetään pitemmälle: esimerkiksi sahatavarasta höylätään sisustuspaneelia. Toisen asteen jalostus tuottaa valmiita rakennusosia: esimerkiksi ikkunoita, ovia, parkettia tai puuportaita. Näiden ohella puhutaan insinööripuutuotteista, joissa puun ominaisuuksia on parannettu mekaanisesti. Tästä on esimerkkinä CLT-levy, jossa sahatavarakappaleita on liimattu ristikkäin. 

Loppukäyttöön perustuva jaottelu erottaa esimerkiksi puusepäntuotteet ja rakennuspuusepäntuotteet. Puusepäntuotteisiin kuuluu mm. huonekalut ja keittiökalusteet. Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteisiin kuuluvat rakennuksiin kiinteästi asennettavat tuotteet, kuten ikkunat ja ovet.

Puutuoteteollisuuden tunnuslukuja

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden kokonaisliikevaihto Suomessa on noin 8 miljardia euroa ja työntekijämäärä noin 30 000. Alan viennin arvo on 3 mrd. euroa. Suomalainen puuteollisuus käyttää vuosittain noin 30 miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta. 

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2017 alan yritysten lukumäärä ja liikevaihto olivat

  Yritysten lukumäärä, kpl Liikevaihto mrd. e
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 672 2 748
Puulevyjen valmistus 27 2 419
Puutalojen valmistus 160 493
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 472 1 056
Puupakkausten valmistus 109 164
Muiden puutuotteiden valmistus 289 56
Koko toimiala 1 729 6 936
     
Huonekaluteollisuus   1 150

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit

Tilastokeskuksen tilastoja täydentää työ- ja elinkeinoministeriön säännöllisin väliajoin laatimat toimialaraportit. Huonekaluteollisuutta koskeva toimialaraportti julkaistiin tammikuussa 2019. Kesäkuussa 2020 julkaistiin puutoimialan tilanneraportti. Syksyllä 2020 julkaistiin puutuoteteollisuuden PK-toimialabarometri.

Päivitetty 7.12.2020

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä