Puutuoteteollisuus Suomessa

Puutuoteteollisuus on Suomen vanhimpia toimialoja. Se koostuu useista puuta jalostavista alatoimialoista, joita voidaan jaotella jalostusasteen tai loppukäytön perusteella. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) nimikkeistössä puutuoteteollisuus kuuluu luokkaan 16 ja huonekalujen valmistus luokkaan 31.

Puutuoteteollisuuden tuotteet

Perustuotteet valmistetaan raakapuusta, päätuotteet ovat sahatavara ja vaneri. Ensimmäisen asteen jalostuksessa perustuotteita työstetään pitemmälle: esimerkiksi sahatavarasta höylätään sisustuspaneelia. Toisen asteen jalostus tuottaa valmiita rakennusosia: esimerkiksi ikkunoita, ovia, parkettia tai puuportaita. Näiden ohella puhutaan insinööripuutuotteista, joissa puun ominaisuuksia on parannettu mekaanisesti. Tästä on esimerkkinä CLT-levy, jossa sahatavarakappaleita on liimattu ristikkäin. 

Loppukäyttöön perustuva jaottelu erottaa esimerkiksi puusepäntuotteet ja rakennuspuusepäntuotteet. Puusepäntuotteisiin kuuluu mm. huonekalut ja keittiökalusteet. Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteisiin kuuluvat rakennuksiin kiinteästi asennettavat tuotteet, kuten ikkunat ja ovet.

Puutuoteteollisuuden tunnuslukuja

Puutuote- ja huonekaluteollisuuden kokonaisliikevaihto Suomessa on noin 10 miljardia euroa ja työntekijämäärä noin 30 000. Alan viennin arvo on 3 mrd. euroa. Suomalainen puuteollisuus käyttää vuosittain vajaa 30 miljoonaa kuutiometriä tukkipuuta. 

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2021 alan yritysten lukumäärä ja liikevaihto olivat

  Yritysten lukumäärä, kpl Liikevaihto mrd. e
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 962 3,862
Puulevyjen valmistus 28 4,284
Puutalojen valmistus 180 0,819
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 612 1,161
Puupakkausten valmistus 121 0,189
Muiden puutuotteiden valmistus 482 0,073
Koko toimiala 2,385 10,4
     
Huonekaluteollisuus   1.104

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit

Tilastokeskuksen tilastoja täydentää työ- ja elinkeinoministeriön säännöllisin väliajoin laatimat toimialaraportit. Huonekaluteollisuutta koskeva toimialaraportti julkaistiin tammikuussa 2019. Kesäkuussa 2020 julkaistiin puutoimialan tilanneraportti sekä Katsaus teolliseen puurakentamiseen. Syksyllä 2020 julkaistiin puutuoteteollisuuden PK-toimialabarometri. Lokakuussa 2021 julkaistiin puutuoteteollisuuden näkymät raportti.

Puutuoteteollisuus on osa biotaloutta

Luonnonvarakeskus LUKE:n tuottaman biotalouden eri sektoreiden luokittelun mukaan tuotteidemme valmistus on osa metsäsektoria. Tuotteemme käytetään pääosin rakentamisen sektorilla, johon lukuisat puurakentamisen yritykset kuuluvat.

 

Päivitetty 14.6.2023

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä